Ми раді вітати вас на сайті Лубенського районного методичного центру

Меню сайту
Структура округів
Категорії розділу
Дошкільна та початкова освіта. Методист Гайдай Л.С. [2]
Суспільно-гуманітарні дисципліни. Методист Пилипенко А.В. [0]
Математично-природничі дисципліни. Методист Яловець В.Ю. [7]
Художньо-естетичний цикл. Військово-патріотичне та фізичне виховання. Методист Пильгук Н.Ю. [1]
Виховна робота. Музейна справа. Психологічна служба. Сердюк С.О. [4]
Завідувач ПМПК. Кривенко С.А. [4]
Історія і суспільствознавство [0]
Українська мова і література [0]
Зарубіжна література і російська мова [3]
Шкільні бібліотекарі [0]
Фізична культура [1]
Спартакіада школярів [4]
Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання [1]
Художньо-естетичний цикл [1]
Англійська мова [0]
Виховна робота [2]
Психологічна служба [4]
Методичний кейс [6]
ЗДО [3]
Початкові класи [2]
Математика [4]
Фізика і астрономія [1]
Географія і економіка [3]
Біологія, хімія, основи здоров'я, природознавство [4]
Інформатика [3]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 11
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методичні рекомендації ПОІППО (географія)
10.10.2018, 9:01 AM
Географія (Шкоденко Л.А.)
У 2018-2019 навчальному році учні основної та старшої школи вивчатимуть такі курси географії:
- 6 клас – «Загальна географія»;
- 7 клас – «Материки та океани»;
- 8 клас – «Україна у світі: природа, населення»;
- 8 клас (поглиблене вивчення) – «Географія України»;
- 9 клас – «Україна і світове господарство»;
- 9 клас (поглиблене вивчення) – «Економічна і соціальна географія світу»;
- 10 клас (рівень стандарту) – «Географія: регіони та країни»;
- 10 клас (профільний рівень) – «Географія: регіони та країни»;
- 11 клас (профільний рівень) – «Географія».
Відповідно до типових освітніх програм та навчальних планів закладів загальної середньої освіти, що перераховані в наказах Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» та навчальних програм, на вивчення географії відведено таку кількість годин:

Клас Кількість годин
за програмою Кількість годин
на тиждень
6 кл. 70 2
7 кл. 70 2
8 кл. 70 2
8 кл. (поглиблене вивчення) 105 3
9 кл. 52 1,5
9 кл. (поглиблене вивчення) 104 3
10 кл. (рівень стандарту) 52 1,5
10 кл. (профільний рівень) 175 5
11 кл. (профільний рівень) 175 5
Навчання географії буде здійснюватися за такими програмами:

Клас Програма Гриф
6-9 кл. Географія. 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804
8-9 кл. (поглиблене вивчення) Географія (поглиблене вивчення). Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів. Наказ МОН України від 17.07.2013 № 983
10 кл. (рівень
стандарту) Географія. 10-11 класи (Рівень стандарту) Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407

Клас Програма Гриф
10 кл. (профільний
рівень) Географія. 10-11 класи (Профільний рівень) Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407
11 кл. (профільний рівень) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 10-11 класи. Профільний рівень. Наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

Усі ці програми розміщені на офіційному веб-сайті МОН України (www.mon.gov.ua).
Перелік навчальних програм, у тому числі й програм курсів за вибором та факультативів, розміщений у «Списку навчальних програм, підручників та посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» на сайті ІМЗО (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/). Навчальні програми друкуються також у фахових періодичних виданнях.
У навчальній програмі для 5-9 класів години регламентовані тільки за розділами, тобто вчителю самому надана можливість визначати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми в залежності від навчально-методичного забезпечення та учнівського контингенту. У структурі програми на перше місце поставлено очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, де чітко висвітлені знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти. За такого підходу чітко видно, якими компетентностями має оволодіти учень при вивченні теми. Змістова частина програми стає похідною компетентнісної частини. Наскрізні змістові лінії, які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, є ключовими для формування громадянина України, людини, яка на практиці і з користю для себе може використати набуті знання. Така структура програми є максимально інформативною для вчителя та дозволяє вчителю більш об’єктивно оцінити досягнення учня.
Особливостями навчальної програми «Географія: регіони та країни» для 10 класу (рівень стандарту) є:
1) У програмі подано орієнтовний розподіл години за розділами і темами. Учитель може на власний розсуд змінити розподіл годин між темами.
2) Програма має таку структуру змісту навчального матеріалу:
Розділ, теми Кількість годин
Вступ 2
РОЗДІЛ І. Європа 16
Тема 1. Загальна характеристика Європи 6
Тема 2. Країни Європи 10
РОЗДІЛ ІІ. Азія 11
Тема 1. Загальна характеристика Азії 5
Тема 2. Країни Азії 6
РОЗДІЛ ІІІ. Океанія 3
Тема 1. Австралія 2
Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія 1
РОЗДІЛ ІV. Америка 8

Розділ, теми Кількість годин
Тема 1. Загальна характеристика Америки 4
Тема 2. Країни Америки 4
РОЗДІЛ V. Африка 5
Тема 1. Загальна характеристика Африки 3
Тема 2. Країни Африки 2
РОЗДІЛ VІ. Україна в міжнародному просторі 2
Тема 1. Україна в геополітичному вимірі 1
Тема 2. Україна в системі глобальних економічних
відносин 1
Резерв часу 5
Усього 52 години

3) Наведений у програмі перелік країн для вивчення є орієнтовним. Учителю надається право додавати для детальнішого ознайомлення інші країни, які відповідають інтересам закладу загальної середньої освіти з огляду на його можливі міжнародні зв’язки, а також пріоритетам зовнішньої політики України з урахуванням сучасної політико-економічної ситуації в світі.
4) Програмою передбачено виконання 7 практичних робіт та ряду досліджень.
5) У зміст навчального матеріалу введено ряд питань, понять, які не висвітлювалися в попередніх програмах. Наприклад, «Джентрифікація»,
«Франкофонія», «Кластери», «Коридори зростання» в Індії» тощо.
6) Значна увага приділяється питанню щодо міжнародних зв’язків України з країнами світу.
7) У програмі передбачено засвоєння географічної номенклатури, яка чітко регламентована у знаннєвому компоненті очікуваних результатів навчально- пізнавальної діяльності учнів.
Навчально-методичне забезпечення з географії, рекомендоване МОН України до використання в закладах загальної середньої освіти, зазначено у «Списку навчальних програм, підручників та посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» на сайті ІМЗО (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/).
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.04.2017 № 211/12-Г-62 комісією з географії Науково- методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України на навчальний посібник «Природа і населення Полтавської області» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Л.М. Булава) дано висновок «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (протокол № 1 від 07.04.2017). Цей посібник рекомендуємо для вивчення розділу V «Природа та населення свого адміністративного регіону» (8 клас) та інших тем, у змісті яких є питання, що стосуються географії Полтавської області. Він розміщений на сайті Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського в рубриці «Науково-методична література та ЗМІ» в підрозділі «Електронні видання ПОІППО» (завантажити його можна за посиланням: http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_POIPPO/2017/bulava_posibn yk_8klas.pdf ).

Згідно з наказом МОН України від 31.05.2018 № 551 «Про надання грифу
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти» надано гриф таким підручникам з географії для 10 класу:
1. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г.);
2. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.);
3. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти» (авт. Масляк П.О., Капіруліна С.Л., Бродовська О.Г.);
4. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І.);
5. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В.);
6. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Бойко В.М., Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П.);
7. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О.);
8. «Географія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Довгань Г.Д., Стадник О.Г., Масляк П.О., Куртей С.Л., Бродовська О.Г.);
9. «Географія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О.).
Характеристика цих підручників розміщена в методичних рекомендаціях щодо викладання географії у 2018/2019 навчальному році (лист МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»).
При організації освітнього процесу вчителям географії використовувати накази МОН України від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» та від 22.06.2016 № 704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів».
Ще раз хочемо звернути увагу вчителів на виконання практичних робіт, кількість яких для кожного курсу відображена у програмах:
Клас Кількість практичних робіт
6 кл. 8
7 кл. 12
8 кл. 11
8 кл. (поглиблений рівень) 23
9 кл. 7
9 кл. (поглиблений рівень) 18
10 кл.
(рівень стандарту, академічний рівень) 7
10 кл. (профільний рівень) 25
11 кл. (профільний рівень) 57

У 6-9 класах 4 практичні роботи є обов’язковими для оцінювання. У 10 класі (рівень стандарту) обов’язковими для оцінювання у кожному семестрі є дві практичні роботи. У 10 класі (профільний рівень) учитель обов’язково оцінює п’ять практичних робіт у кожному семестрі. У 11 класі (профільний рівень) у кожному семестрі обов’язково оцінюється 8-10 практичних робіт. Практичні роботи, які будуть обов’язково оцінені, визначає вчитель. Решту практичних робіт учитель оцінює за власним вибором (або в всіх учнів класу, або вибірково в окремих учнів).
Програмами передбачено виконання досліджень, тематика яких може бути змінена вчителем у рамках вивчення відповідної теми. При виборі теми дослідження рекомендується враховувати регіональні особливості, навчально-методичне забезпечення та матеріально-технічне оснащення освітньої діяльності. Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1-2 дослідження (впродовж року) та виконує його індивідуально або в групі. Результати дослідження презентуються і оцінюються вчителем.
Кількість зошитів регламентується листом МОН України від 27.12.2000 № 1/9-
529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах». Для виконання усіх видів письмових робіт учням потрібно мати один робочий зошит. Практичні роботи оформляються в робочих зошитах або в зошитах для практичних робіт із друкованою основою, які схвалені МОН України для використання у закладах загальної середньої освіти.
Суттєву допомогу для підвищення фахового рівня та у підготовці до навчальних занять із географії вчителям також надають фахові періодичні видання та Інтернет-ресурси.
Відповідно до наказу МОН України від 07.06.2018 № 603 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у 2018-2019 навчальному році буде проводитись всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019» у номінації
«Географія». Рекомендуємо ознайомитися із постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 370 «Про внесення змін до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» та наказом МОН України від 31.05.2018 № 549 «Про затвердження графіка проведення третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у 2019-2023 роках». Також рекомендуємо сайт «IN-WEST» (http://in- west1.webnode.com.ua/) учителя географії Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради Марини Володимирівни Богданової-Портяної, яка у 2014 році отримала перемогу в другому (обласному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2014» у номінації
«Географія» та стала учасницею фінального етапу третього (заключного) туру конкурсу.
Упродовж 2018 року працює авторська творча майстерня вчителів географії
«Організація дослідницької діяльності учнів у процесі навчання географії», керівником якої є Марина Володимирівна Богданова-Портяна. 24 квітня 2018 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського відбулося перше засідання авторської творчої майстерні вчителів географії, матеріали якого можна завантажити за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1fWm_UjwMeR99Y2vsM7Ek1q2DWzIsGe- N/view?usp=sharing .

Учитель географії здійснює також позаурочне та позакласне навчання школярів. У 2018-2019 навчальному році проводяться:
 Всеукраїнський турнір юних географів, питання якого надруковані в періодичному виданні «Географія та економіка в рідній школі» (№ 5, 2018) і були надіслані листом ПОІППО ім. М.В. Остроградського від 04.06.2018 № 01-22/838
«Про підготовку до ХІV Всеукраїнського турніру юних географів». Звертаємо Вашу увагу на лист ПОІППО ім. М.В. Остроградського від 27.06.2018 № 01-22/920 «Про підготовку до обласного туру турніру юних географів», у додатку якого розміщені правила проведення обласного туру турніру юних географів. Рекомендуємо ознайомитися із наказом ДОН Полтавської ОДА від 17.11.2017 № 447 «Про підсумки проведення обласного туру турніру юних географів у 2017 році» та наказом МОН України від 15.06.2018 № 651 «Про результати проведення Всеукраїнських учнівських турнірів 2017/2018 навчального року»;
 Інтернет-олімпіада з географії, умови участі та завдання якої розміщені на сайті Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (http://ooiuv.odessaedu.net). Рекомендуємо ознайомитися із наказом МОН України від 31.05.2018 № 554 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році», листом Одеського обласного інституту удосконалення вчителів від 07.06.2018 № 477, листом ПОІППО ім. М.В. Остроградського від 12.06.2018 № 01-22/870 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіадах з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки у 2018-2019 навчальному році»);
 Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії (рекомендуємо ознайомитися з наказом МОН України від 07.06.2018 № 770 «Про результати проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 навчальному році»).
Із метою підвищення фахової ерудованості пропонуємо долучатися учителям географії до участі у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності учителів природничих предметів «Геліантус-учитель», Всеукраїнського Інтернет-конкурсу
«Учитель року-2018» за версією науково-популярного природничого журналу
«Колосок». Рекомендуємо ознайомитися із листом МОН України від 05.06.2018 № 1/9-379 «Про підсумки проведення ІV конкурсу «Геліантус-учитель» та проведення V конкурсу «Геліантус-учитель» у 2019 році» та листом ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 11.05.2018 № 22.1/10-1464 «Про підсумки ІІІ Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Учитель року-2018» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок».
Учителям географії використовувати у своїй роботі наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», лист МОН України від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017- 2018 навчальному році» (використовувати інформацію, котра стосується 6-9 класів) та лист МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».
Категорія: Математично-природничі дисципліни. Методист Яловець В.Ю. | Додав: yalovetsv201159
Переглядів: 16 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Методичний подіум
Друзі сайту

Вхід на сайт
Друзі сайту

Лубенський районний методичний центр © 2019
uCoz