Ми раді вітати вас на сайті Лубенського районного методичного центру

Меню сайту
Структура округів
Категорії розділу
Дошкільна та початкова освіта. Методист Гайдай Л.С. [2]
Суспільно-гуманітарні дисципліни. Методист Пилипенко А.В. [0]
Математично-природничі дисципліни. Методист Яловець В.Ю. [7]
Художньо-естетичний цикл. Військово-патріотичне та фізичне виховання. Методист Пильгук Н.Ю. [1]
Виховна робота. Музейна справа. Психологічна служба. Сердюк С.О. [4]
Завідувач ПМПК. Кривенко С.А. [4]
Історія і суспільствознавство [0]
Українська мова і література [0]
Зарубіжна література і російська мова [3]
Шкільні бібліотекарі [0]
Фізична культура [1]
Спартакіада школярів [4]
Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання [1]
Художньо-естетичний цикл [1]
Англійська мова [0]
Виховна робота [2]
Психологічна служба [4]
Методичний кейс [6]
ЗДО [3]
Початкові класи [2]
Математика [3]
Фізика і астрономія [1]
Географія і економіка [3]
Біологія, хімія, основи здоров'я, природознавство [3]
Інформатика [3]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 9
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методичні рекомендації ЗДО
10.11.2018, 3:11 PM
Дошкільна освіта (Пасяда М.І., Корф І.В.)
Перетворення, що відбуваються і триватимуть у середній ланці освіти до 2029 року відповідно до Концепції нової української школи, не можуть не торкнутись і педагогів дошкільної ланки, адже саме вихователь є людиною, яка відкриває дитині світ і саму себе, допомагає адаптуватись до соціокультурного простору, формує необхідні навички спілкування з оточуючим середовищем, закладає стрижень ціннісних орієнтацій особистості.
Дошкільна ланка сьогодні – це вагома складова системи освіти України, де дитина не тільки проводить час, спілкуючись з однолітками й дорослими, а й набуває необхідних знань і вмінь, що є базовими для навчання в початковій школі, отримує соціокультурний досвід, важливий для самореалізації в суспільстві.
Розкрити індивідуальність дитини, забезпечити її розвиток – одне з найважливіших завдань дошкільної освіти, і вирішувати його сьогодні має педагог-майстер, педагог, для якого дитина є центром власної ціннісної системи професійної діяльності.
Процес реформування освіти вимагає від педагогів постійного професійного зростання, вдосконалення й розвитку вже набутих компетентностей – предметно-наукової, методичної, психолого-педагогічної, валеологічної, культурологічної та формування нових – інформаційно-комунікаційної, правової, методологічної, які є необхідними для вирішення сучасних професійних завдань. Швидкоплинний соціокультурний простір змушує всіх нас до неперервної освіти впродовж життя, до щоденної роботи
з набуття нових знань, їх аналізу, осмислення і впровадження в освітній процес, адже діти ІІІ тисячоліття значно відрізняються від своїх попередників, і вони прагнуть спілкування з таким педагогом, який є представником сучасної епохи, орієнтується в досягненнях інтернет-технологій, запроваджує їх у свою професійну діяльність, здатний до демократичних відносин, поважає права дитини, враховує її освітні потреби.
Сьогодні багато в чому від вас, шановні колеги, залежить, яким буде нове покоління нової України, адже саме ви маєте допомогти дітям зорієнтуватись у реаліях сучасного життя, навчити співчувати, міркувати, робити власний вибір на користь краси, добра й поваги до іншого. Вам належить сформувати в них уміння жити в колективі, брати на себе відповідальність, працювати в команді, доводити і відстоювати власну думку, слухати співрозмовника, зберігаючи при цьому власну індивідуальність. Саме ви маєте стати помічниками батьків у справі виховання особистості, для якої слова совість, людяність, справедливість будуть сповнені важливого змісту і слугуватимуть орієнтиром у відносинах з іншими людьми.
Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти та діяльності педагогів закладів дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році
Протягом 2017/2018 навчального року Міністерство освіти і науки України підготувало ряд важливих документів, а саме:
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2017 року № 1633 «Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання»;
- «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9-546);
- «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249);
«Інструктивно-методичний лист щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти» (лист МОН України від 15.06.2018 № 1/9-392);
- «Інструктивно-методичні рекомендації щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» (лист МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386).

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського рекомендує:
1. Організацію освітньої діяльності в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році здійснювати відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів.
2. Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2018-2019 навчальному році реалізується через чинні комплексні та парціальні програми розвитку, виховання і навчання дітей, а також за бажанням заклади мають право самостійно розробляти власні освітні програми. Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти. Освітня програма має містити: вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.
Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти має право обирати чинні комплексну(і) (як основну) та додаткові парціальні програми для забезпечення ефективної реалізації інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти. У ЗДО можуть одночасно використовуватись кілька комплексних та парціальних програм (з певних напрямів освітньої роботи). При цьому важливо враховувати специфіку діяльності (тип) закладу, потреби і можливості, інтереси вихованців та їхніх родин. Вибір програм на навчальний рік схвалює і затверджує педагогічна рада закладу. Вона також оцінює: результативність виконання їх та Базового компонента дошкільної освіти; хід виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту»).
Орієнтовну кількість занять на тиждень за віковими групами визначають з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446).
Необхідно враховувати, що значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для 6

дітей молодших груп — 15 хвилин, середніх — 20 хвилин, старших — 25 хвилин. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань.
При доборі форм організації життєдіяльності дітей, їх змістового наповнення, методів, прийомів і засобів освітнього впливу необхідно взяти до уваги ймовірне утворення зведених різновікових груп, а відтак частіше необхідно передбачати роботу у підгрупах, диференціацію завдань і видів діяльності за домірними віку рівнями складності, тривалістю проведення, дозуваннями тощо.
3. Пріоритетні змістові напрями та завдання освітньої роботи на 2018–2019 навчальний рік визначаються самостійно кожним закладом дошкільної освіти на основі аналізу роботи за минулий рік із урахуванням виявлених проблем та потреб ЗДО, з огляду на проблеми та актуальні життєві питання регіону. Кількість ключових завдань, над якими працює колектив, визначається закладом і залежить від кількості груп, режиму роботи тощо. Їх кількість може бути три-чотири на рік (одне-два з них, передбачені попереднім планом роботи, конкретизуються, розширюються, інші два є новими). Для закладів із сезонним перебуванням дітей, одно-двогрупових, з групами короткотривалого перебування кількість завдань також може бути меншою — одне чи два завдання. Усі заплановані заходи плану роботи підпорядковуються визначеним завданням.
4. В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.
Саме тому сучасні тенденції розвитку двох ланок освіти мають багато спільного, зокрема передбачають орієнтацію на компетентнісний розвиток дитини, створення сприятливих умов для формування у неї належної спрямованості, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує, конструктивних мотивів поведінки.
Оновлена освітня програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (за загальною науковою редакцією Т.О. Піроженко, рекомендована Міністерством освіти і науки України, лист МОН України від 01.08.2017р. № 1/11-7684) розроблена відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та відповідає положенням концепції освітньої реформи «Нова українська школа».
Програма «Впевнений старт» має навчально-методичний комплект, який складається:
 Впевнений старт: книга вихователя (3 частини);
 Впевнений старт: книга дошкільника (3 частини);
 Впевнений старт: альбом з художньо-творчої діяльності (3 частини);
 Впевнений старт: книга батьків (3 частини).

Очікується на видання:
 Впевнений старт: хрестоматія літературно-художніх творів.

Мета програми: збагачення досвіду взаємодії дитини старшого дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію видів діяльності, які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної зрілості. Провідними для старшого дошкільного віку залишаються комунікативна, здоров’язбережувальна, пізнавально-дослідницька, мовленнєва, ігрова, художньо-естетична та господарсько-побутова діяльність. 7

Особистісно-зорієнтована взаємодія дорослих і дітей, раціональне співвідношення організованої, самостійної та вільної діяльності у повсякденному житті, врахування провідних видів діяльності забезпечують індивідуальний, диференційований підхід у освітній роботі з дітьми, інтеграцію змісту, форм, методів, засобів розвитку, виховання і навчання дошкільників. Батьки є активними учасниками розвитку дітей.
Програма передбачає два рівні впровадження для педагогів: репродуктивний (за принципом «роби як я») та творчий (самостійне формулювання змісту освітньої роботи). Відмінним принципом побудови програми є її зорієнтованість на освітній результат («Що я хочу, щоб засвоїли діти?», «Яким має бути кінцевий результат?»). У комплекті передбачено спрощений формат перспективного та календарного планування діяльності вихователів. Створено освітній інформаційний портал для педагогів та батьків: vstart2017@gmail.com
Реалізація програми передбачає діяльнісний підхід, організацію життєдіяльності дошкільників у специфічних видах діяльності: комунікативна, ігрова, здоров’язбережувальна, пізнавально-дослідницька, мовленнєва, художньо-естетична та господарсько-побутова. Пріоритетними формами спільної взаємодії педагога з дітьми є: заняття (інтегроване, комплексне, предметне); складання карти активностей; підгрупова робота; ситуації вибору; проблемні ситуації; активне спілкування; «коло друзів»; самопрезентації «Хочу сказати»; виставки-презентації дитиною своїх досягнень, тощо.
Це забезпечує формування психологічної зрілості дошкільника, готовності до систематичного навчання в умовах нової української школи.
5. Одним із пріоритетних напрямків роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського є реалізація державної політики соціального захисту дітей-інвалідів та виконання основних завдань Концепції розвитку інклюзивного навчання України.
У закладах дошкільної освіти усіх типів і форм власності можуть створюватися інклюзивні групи. Перш ніж відкрити інклюзивну групу директор закладу має визначити освітні запити дітей, батьків; проаналізувати матеріально-технічну та методичну бази; фаховий рівень педагогів; відповідність приміщень закладу освіти санітарно-гігієнічним вимогам. Засновник (засновники) та відповідний орган управління освітою мають виділити кошти для забезпечення безперешкодного доступу до будівлі та приміщень закладу, створення відповідної матеріально-технічної та методичної баз. Необхідно забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, а також забезпечити відповідними кадрами.
Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, рекомендованими МОН або схваленими відповідними предметними комісіями НМР з питань освіти МОН України. Інформація та програми розміщено на сайті МОН України за посиланням: (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/diti-z-osoblivimi-potrebami).
Категорія: ЗДО | Додав: lidigayday09
Переглядів: 9 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Методичний подіум
Друзі сайту

Вхід на сайт
Друзі сайту

Лубенський районний методичний центр © 2018
uCoz